CA TRADE Products, s.r.o.

Mlynská 28, 044 14 Čaňa

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č.23155/V

Kontakt:

CA TRADE Products, s.r.o.
sídlo: Mlynská 28
044 14 Čaňa
IČO: 44 436 963
IČ DPH: SK2022760113
kancelária: +421 650 405 646
e-mail: office@catp.sk
konateľ: Mgr. Eva Verešová